ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


คลังความรู้

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB95
02. ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร492.9 KiB44
03. ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!500.6 KiB43
04. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)781.7 KiB46
05. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)577.5 KiB70
06. รัก น่านนานๆ1.3 MiB58
07. ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย428.8 KiB41
08. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)230.7 KiB52
09. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)275.1 KiB47
10. ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร88.5 KiB47
11. มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?68.1 KiB56
12. ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”506.4 KiB55
13. (ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว313.6 KiB28
14. Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB39

เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB79
การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้36.7 MiB18
การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB114
การลดปริมาณเชื้อเพลิง37.7 MiB20
การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย231.5 KiB50
ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560137.1 KiB87
โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน1.7 MiB10
โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น1.5 MiB9