ข่าวล่าสุด

ข่างล่าสุด (upcoming events)

15/07/2019

การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

การประช […]
10/07/2019

บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร”

บรรยายพ […]
21/06/2019

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก(Introduction to Big Data and Sentiment Analysis)

 กำหนดก […]
18/06/2019

การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรีย […]
06/05/2019

การอภิปรายพิเศษเรื่อง ความเชื่อในสังคมไทย กับวิทยาศาสตร์ พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมแบบต่างๆ

การอภิป […]
19/04/2019

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผน(Program Promoting Committee) ครั้งที่ 1

ภาพบรรย […]