คลังความรู้

19/01/2021

[E-book] อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย: การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

รองศาสต […]
25/11/2020

Human 4.0

ผศ.ดร.ช […]
28/09/2020

“คนไทยที่ถูกมองข้าม” วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0

“ […]
28/09/2020

เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า

เทคโนโล […]
11/09/2020

หนังสือการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

การตัดส […]
06/08/2020

บรรยายพิเศษเรื่อง ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง

บรรยายพ […]