คลังความรู้

คลังความรู้ (knowledge)

11/09/2020

หนังสือการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

การตัดส […]
06/08/2020

บรรยายพิเศษเรื่อง ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง

บรรยายพ […]
17/06/2020

อนาคตศึกษา โดย อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

อนาคตศึ […]
10/06/2020

โครงการเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลำพูน

โครงการ […]
09/06/2020

อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

อนาคต ค […]
27/05/2020

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1

สรุปผลก […]