การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560
14/06/2019
Agriculture Market & Technology Trends
18/06/2019

การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อเด็กยุคใหม่ จตักตวงความรู้จากโลกออนไลน์ ครูต้องสอนแข่งกับคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วแสง “คนที่เก่งที่สุด รู้ตัว กลัว เต้นตลอด คนที่ไม่เก่งหรือมีอคติก็นอนหลับสุดท้ายสูญพันธุ์ เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องปรับตัว เพราะหากไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วไม่ทันได้เปลี่ยน สูญพันธุ์”

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง