วิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom

วิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Zoom ในการ Meeting

การติดตั้งและใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1. download โปรแกรม ได้ที่ : https://zoom.us/j/6015700764

ขั้นตอนที่ 2. ทำการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3. login เข้าสู่ตัวระบบ โดยการ Sign in ด้วย google, facebook หรือ ทำการสมัครสมาชิคใหม่

ขั้นตอนที่ 4. จากนั้นจะมี ป็อปอัพขึ้นมา ให้เลือก Open Zoom Meeting

ขั้นตอนที่ 5. เมื่อ login แล้วเลือก join จากนั้นใส่รหัสจากผู้จัด Meeting จากนั้น กด join