วิทยากร : รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล

วิทยากร : ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์
30/07/2019
Retired Chinese teacher, 92, offers free English lessons for 19 years
05/08/2019

วิทยากร : รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล

วิทยากร การบรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล

 

รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ อ.ไชยันต์ มีงานเขียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์หลายเล่ม อาทิเช่น ปั้นอดีตเป็นตัว, อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก เป็นต้น และเนื่องจากมีความสนใจในสถานการณ์การเมืองไทยทำให้ อ.ไชยันต์ พยายามวิเคราะห์สถานการณ์จากอดีตให้เป็นบทเรียนและหาทางออกของการเมืองไทยทั้งในงานเสวนาและในงานเขียนบทความต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ อ.ไชยันต์ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มสันติประชาธรรมเพื่อหาทางออกให้แก่การเมืองไทยในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทยช่วง พ.ศ. 2548–2553 ด้วย จึงถือได้ว่าเป็นนักรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยและมุ่งมั่นในการหาทางออกให้แก่สังคมคนหนึ่ง จากความสามารถที่โดดเด่นส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยังเคยเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างประชาธิปไตยและปัญหาความขัดแย้งในระดับชาติแลท้องถิ่น” ในปี พ.ศ. 2556 อีกด้วย ปัจจุบัน รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล ดำรงตำแหน่งรองศาตราจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

Photo Credit : www.spss.up.ac.th

 

กำหนดการ ขอเชิญคณาจารย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<