วิทยากร : ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี

อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”
12/08/2019
วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
18/08/2019

วิทยากร : ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี

วิทยากร การบรรยายพิเศษเรื่อง “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน…ความฝันหรือความจริง” ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี

ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี เป็นอาจารย์และนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคและเศรษฐกิจ จาก Paris-Nanterre University ประเทศฝรั่งเศส ดร.ศุทธินีถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจากผลการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังเช่น การลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการจัดการเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลดจำนวนไฟป่า: กรณีศึกษาตำบลสบเตี๊ยะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เผาจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่ง เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่งในจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดการไฟป่าและหมอกควัน บทเรียนจากการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น แม้ภายหลังเกษียณอายุราชการจากการเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ดร.ศุทธินีก็ยังติดตามศึกษาปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำเสนอบทความภายใต้แผนงาน “คนไทย 4.0” ชื่อ “ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา

 

Photo Credit : Thai Geographers

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<