อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1
27/05/2020
โครงการเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ลำพูน
10/06/2020

อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข

โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ยศเป็นอย่างสูง ที่กรุณามาสละเวลามาอ่านข้อพินิจนี้แทนดิฉันที่เกิดเหตุจาเป็นไม่อาจมาร่วมงานด้วยตนเองได้ ดิฉันเชื่อว่าอาจารย์ยศจะทำให้เนื้อความที่อ่านมีชีวิตชีวาจากแง่มุมที่น่าตื่นเต้นของอาจารย์ยศเอง และขอขอบคุณท่านอาจารย์มิ่งสรรพ์ ที่ชวนดิฉันมาบรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคตประเทศไทย

คำเชิญของอาจารย์มิ่งสรรพ์มีความหมายมากเป็นพิเศษสาหรับคนอย่างดิฉันซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตทางวิชาการพยาพยามทาความเข้าใจและสร้างบทสนทนากับนักคิดยุคโบราณที่ทำงานทางปัญญาและโลดแล่นอยู่ในโลกนี้มานานกว่า 2000 ปีแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นบรมศาสดาอย่างพระพุทธองค์ ศาสดาพยากรณ์อย่างพระเยซู หรือครูเอกชนคนแรกในประวัติศาสตร์จีนอย่างท่านขงจื่อ (ปีที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานนั้น ขงจื่ออายุ 8ปี) ในหมู่ท่านทั้งสามนี้คนที่อายุน้อยสุดเกิดเมื่อ ค.ศ.1

คำถามที่น่าฉงนคือ เพราะเหตุใด คำถามในโครงการวิจัยเกี่ยวอนาคตประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จึงเชิญคนศึกษาคัมภีร์โบราณในโลกตะวันออกอย่างดิฉันมาร่วมสนทนาด้วย?

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์มิ่งสรรพ์สนใจที่จะมองย้อนกลับไปนานขนาดนั้นเพื่อหาภาษาและวิธีทาความเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า อนาคตประเทศไทย ในโครงการที่ชื่อว่า คนไทย4.0

10-อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข 2019-อ.สุวรรณา-26Sep19 (237.7 KiB, 208 downloads)