“คนไทยที่ถูกมองข้าม” วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0

เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า
28/09/2020
กับดักคู่ตรงข้ามทางความคิด สวนของความหลงใหล
28/09/2020

“คนไทยที่ถูกมองข้าม” วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0

“คนไทยที่ถูกมองข้าม”
ลองมาทำความเข้าใจการ “เล่นเน็ต” ในชีวิตประจำวันของชาวชุมชนแออัด

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่วนหนึ่งถูกสะท้อนผ่านชาวชุมชนแออัดซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยากจนทั้งทางเศรษฐกิจและทางอำนาจ หากไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชากรให้ดีอย่างเท่าเทียมเสียก่อน ก็จะไม่สามารถพัฒนาประเทศไทยให้สามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้

ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคิดของชาวชุมชนแออัดชุมชนแออัด เพื่อให้สามารถนำความเข้าใจดังกล่าวไปปรับประยุกต์สนับสนุนนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตของชาวชุมชนแออัดริมคลองแม่ข่าในแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ได้ต่อไป

อ้างอิงจากรายงานวิจัย Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0 โดย พงศกร สงวนศักดิ์ นักวิจัยในแผนงานฯ คนไทย 4.0

พ- "Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0"-พงศกร สงวนศักดิ์ (626.7 KiB, 812 downloads)