ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


คลังความรู้

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB122
02. ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร492.9 KiB54
03. ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!500.6 KiB55
04. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)781.7 KiB69
05. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)577.5 KiB86
06. รัก น่านนานๆ1.3 MiB78
07. ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย428.8 KiB55
08. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)230.7 KiB64
09. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)275.1 KiB64
10. ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร88.5 KiB59
11. มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?68.1 KiB69
12. ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”506.4 KiB70
13. (ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว313.6 KiB42
14. Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB61

เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB109
การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้36.7 MiB30
การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB148
การลดปริมาณเชื้อเพลิง37.7 MiB34
การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย231.5 KiB58
ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560137.1 KiB113
โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน1.7 MiB25
โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น1.5 MiB25