ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


1. เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น1.5 MiB63
โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน1.7 MiB67
การลดปริมาณเชื้อเพลิง37.7 MiB71
การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้36.7 MiB90

2. บทความทางวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา1.3 MiB57
โครงสร้างตลาดแรงงานไทย:จากอดีตสู่อนาคต898.8 KiB60
การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย231.5 KiB85
(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว313.6 KiB93
ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร492.9 KiB96
นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)781.7 KiB110
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB173
ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560137.1 KiB188

3. บทสรุปเชิงนโยบาย

NameSizeHits
NameSizeHits

4. บทความหนังสือพิมพ์

NameSizeHits
NameSizeHits
03. ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!500.6 KiB80
1. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB83
10. ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร88.5 KiB86
07. ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย428.8 KiB87
08. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)230.7 KiB88
09. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)275.1 KiB96
11. มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?68.1 KiB101
12. ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”506.4 KiB116
05. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)577.5 KiB122
06. รัก น่านนานๆ1.3 MiB128

5. presentation

NameSizeHits
NameSizeHits
Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB106
Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB170
การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB251