EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564
โพสต์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง


วีดีทัศน์ย่อย "งานเสวนาโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564: ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรีโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564: ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชยโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564: ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564: ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล