กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้วัยรุ่นเข้าร่วมงานจิตอาสามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องบังคับ?
จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้วัยรุ่นเข้าร่วมงานจิตอาสามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องบังคับ?
โพสต์ เมื่อ 29 มีนาคม 2021