วิจัยการท่องเที่ยว>ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนการเคลื่อนไหวฯ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนการเคลื่อนไหวฯ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร
โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

ชุดโครงการโต๊ะหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขน เป็นโครงการที่ผลิตโต๊ะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวแขนของผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ ซึ่งมี ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ ผศ.ดร.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยใช้ทุนจำนวน 10 ล้านบาท การศึกษาวิจัยร่วมกันนี้ทำเกิดเทคโนโลยีโต๊ะหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแขนหรือมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Sensible TAB และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ประจำปี พ.ศ. 2555 ผลจากการเผยแพร่เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ คือ ผู้ขายผลิตภัณฑ์มีกำไรจากการขายโต๊ะหุ่นยนต์ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์โต๊ะหุ่นยนต์มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขนโดยนักกายภาพบำบัด