วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

วิทยากร : ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี
18/08/2019
วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
18/08/2019

วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Hawaii at Manoa รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชนบทไทย และมีงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและชนบทที่สำคัญมากมาย เช่น งานวิจัยด้านตลาดสินเชื่อชนบท นโยบายจำนำข้าว นโยบายและการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ข้อเสนอเรื่องโครงการประกันความเสี่ยงด้านราคาข้าว การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ข้าวไทย นอกจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายแล้ว ดร.นิพนธ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งด้านบริหารที่สำคัญ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า และยังเป็นอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปัจจุบัน ดร.นิพนธ์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

Photo Credit : FM 96.5 คลื่นความคิด

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<