กลุ่มขับเคลื่อน>โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
โพสต์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2021


วีดีทัศน์ย่อย "งานเสวนาโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุลโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: ดร.ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณสิริพล เพ็งโฉมโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณนันทิวัฒน์ ศรีคานโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณธีรวัฒน์ เสื้อมา


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณดวงใจ สิริใจ