EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564
โพสต์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง


วีดีทัศน์ย่อย "งานเสวนาโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุลโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: ดร.ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณสิริพล เพ็งโฉมโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณศรัณยา กิตติคุณไพศาล


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณนันทิวัฒน์ ศรีคานโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณธีรวัฒน์ เสื้อมา


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564: คุณดวงใจ สิริใจ