หนังสือคู่มือ>[E-book] นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0
[E-book] นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0
โพสต์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2021

ระบบการเกษตรของไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งสำคัญในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคการเกษตรไทย นอกจากเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของเกษตรกรแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านทุกท่านตั้งคำถามถึง
1) ทำไมต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล?
2) มีสถานการณ์และตัวอย่างใดบ้างที่ได้ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร (ทั้งในต่างประเทศ และประเทศไทย) ?
3) อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่?
4) ทำไมเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในระดับต่ำ รวมถึงยังมีรายได้จากภาคเกษตรในสัดส่วนต่ำ?
5) มีแนวทางและนโยบายอย่างไรต่อการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่?