EN/TH
EN/TH
หนังสือคู่มือ>E-book-ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19-ศ.ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
E-book-ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19-ศ.ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
โพสต์ เมื่อ 18 มกราคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 319 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 27 ครั้ง

หนังสือเรื่อง ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 โดย ศ.ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 โดยนำเสนอเนื้อหาสาระ และมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19