EN/TH
EN/TH
วิจัยการท่องเที่ยว>คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และอรรถพันธ์ สารวงศ์
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และอรรถพันธ์ สารวงศ์
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และนายอรรถพันธ์ สารวงศ์   โพสต์ เมื่อ 24 มีนาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 67 ครั้ง

คู่มือเหมาะสำหรับผู้นำและบุคลากรของชุมชนที่สนใจจะทำหรือที่กำลังเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน และนักวิชาการที่ดำเนินงานกับกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้ ในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนได้

โดยผู้เขียนหวังว่า คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเห็นภาพและเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากที่สุด นำไปสู่การลงทุนที่สัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน