ข่าวล่าสุด

12/08/2019

อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

การกำหน […]
12/08/2019

บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

นโยบายส […]
10/08/2019

เสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

ขอเชิญเ […]
10/08/2019

เสวนาทางวิชาการ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

ขอเชิญเ […]
05/08/2019

Retired Chinese teacher, 92, offers free English lessons for 19 years

Retired […]
15/07/2019

การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

การประช […]