ข่าวล่าสุด

ข่างล่าสุด (upcoming events)

12/08/2019

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

การกำหน […]
12/08/2019

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

นโยบายส […]
10/08/2019

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

ขอเชิญเ […]
10/08/2019

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

ขอเชิญเ […]
05/08/2019

Retired Chinese teacher, 92, offers free English lessons for 19 years

Retired […]
15/07/2019

ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

ขอเชิญป […]