ข่าวล่าสุด

ข่างล่าสุด (upcoming events)

01/05/2020

การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

การตัดส […]
15/01/2020

เลื่อน : การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

เลื่อน […]
15/01/2020

บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment” และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0

บรรยายพ […]
15/01/2020

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

อบรมเชิ […]
26/11/2019

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”

อบรมเชิ […]
26/11/2019

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”

อบรมเชิ […]