ติดต่อ

ติดต่อ


ประธานบริหารแผนงาน (PC: Program Chair)

ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)

145/5 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: +66-53-327590-1
โทรสาร: +66-53-327590-1
E-mail: 4.0.khonthai@gmail.com

ผู้ประสานงาน

นางสาววรัญญา บุตรบุรี
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)

145/5 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์:  053 327590 – 1 # 11 – 13
โทรสาร:  053 327590 – 1 # 16
E-mail: 4.0.khonthai@gmail.com

แผนที่ มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)


หน่วยงานจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: Outcome Delivery Unit)
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

นายจักรี เตจ๊ะวารี
ผู้จัดการ ODU : Outcome Delivery Unit

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: +66-53-942588
โทรสาร: +66-53-942551
E-mail: tejawaree@gmail.com

แผนที่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)